Reklamace a doprava

Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu, informovat jak přepravce, tak i prodávajícího. Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv Dodavatel.

Pokud přijaté zboží vykazuje vady, musí je kupující uplatnit bez zbytečného odkladu. (zákon říká v § 599, že „kupující musí vady uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců po převzetí věci.“)

Záruční doba na poskytované zboží (pokud není výslovně uvedeno jinak) je 24 (dvacetčtyři) měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci může kupující uplatnit pouze písemně na adrese: PleinAir s.r.o., Na Poštolce 321, 281 63, Vyžlovka, Česká republika. V případě podání reklamace formou e-mailu prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE na email: info@zapalto.com

Popis reklamace by měl obsahovat:

  • označení reklamovaného zboží
  • popis závady a jak k ní došlo
  • datum nákupu zboží
  • Vaši přesnou adresu a telefonické spojení
  • zboží musí být řádně umyto, očištěno a vhodně zabaleno

Záruka se nemusí vztahovat na zboží, které:

  • bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené apod.)
  • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj )
  • zboží je doručeno k reklamaci po uplynutí záruční doby
  • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  • bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),

doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Reklamace se řídí v závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku.

 

Doprava

Česká republika

Cena dopravy je při objednávce nad 5.000,- Kč vč. DPH zdarma po celé České republice u standardně rozměrného zboží.

V ostatních případech je cena přepravy po České republice 150,- Kč vč. DPH,

u zboží nad 31,5 kg 250,- Kč s DPH

u nadrozměrných zásilek 350,- Kč s DPH.

 

Zboží se snažíme zasílat vhodným přepravcem s ohledem na charakteristiku zboží a předchozí zkušenost tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy, proto si vyhrazujeme právo zvolit nejvhodnějšího přepravce.

Jako přepravní službu využíváme převážně DPD a PPL s dobou dodání do 48 hodin. Objednávky u zboží skladem jsou odesílány maximálně druhý všední den od přijetí objednávky, ostatní dle popisu.    

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Zpět do obchodu